Зразок плану виховної роботи класного керівника старших класів


Опубликованно 07.08.2018 12:03

Зразок плану виховної роботи класного керівника старших класів

Виховна робота в класі грунтується на спеціальному плані. Яку структуру повинна мати цей документ? Що включати у зміст програми роботи? Викладач, який призначається наказом директора навчального закладу на цю посаду, зобов\'язаний володіти певними вміннями та знаннями. Призначення класного керівника

Виховна робота з ФГОС передбачає чітке виконання наступних обов\'язків: розвиток і вдосконалення класного колективу; пошук оптимальних способів для індивідуальної роботи з кожним вихованцем; ведення спеціальної документації.

Ці вимоги регулюються нормативними актами, прийнятими в школі.

Сфери діяльності

Основні напрямки виховної роботи класного керівника зазначаються у плані. Організаційні та адміністративні функції припускають керівництво класним колективом, ведення особових справ, заповнення електронного журналу, складання (за запитом) характеристик. Окрему увагу в роботі наставник приділяє встановленню відносин з батьками вихованців, а також з вчителями-предметниками, які працюють у цьому класі.

Важливі аспекти

Напрями виховної роботи повинні відповідати особливостям даного класного колективу, задовольняти запити батьків. Наприклад, для групи хлопців, які планують надходження в медичні навчальні заклади, класний керівник підбирає такі форми роботи, які б дозволили школярам реалізувати свій задум.

Зразок плану виховної роботи класного керівника складається на основі вимог ФГОС. У ньому вказуються всі види діяльності, перераховуються заходи, які будуть проводитися в класному колективі.

Види планів

Зразок плану виховної роботи класного керівника уявімо трохи пізніше, а поки зупинимося на видах планування.

Перспективний план виховної діяльності створюється класним керівником на тривалий період. Приміром, на навчальний рік або ступінь (5-9, 10-11 класи).

У ньому вказуються загальні завдання виховної роботи, а також основні напрямки діяльності.

Календарний план містить інформацію про заходи на більш короткий часовий проміжок: тиждень, місяць, чверть, півріччя.

Будь зразок плану виховної роботи класного керівника передбачає зазначення основних орієнтирів діяльності педагога. При розробці власного алгоритму діяльності класний керівник спирається на загальний план виховної діяльності в школі.

Приклад планування

Пропонуємо зразок плану виховної роботи класного керівника.

Аналіз виховної діяльності за попередній навчальний рік показав, що процес формування класного колективу, підвищення вихованості та культури поведінки був успішним.

Позитивні зміни намітилися у взаєминах з батьками (законними представниками) вихованців.

Успішність виховної роботи забезпечувалася наступними факторами: доцільністю планування за окремими періодами; створення умов для роботи; методичного забезпечення діяльності класного керівника; активної участі батьків у житті класу.

З урахуванням цілей і завдань, поставлених на минулий навчальний рік, прийнято рішення про включення в план роботи заходів, що сприяють формуванню активної громадянської позиції, позитивного ставлення до історії та культури своєї країни.

Мета роботи полягає у створенні оптимальних умов дл самореалізації і саморозвитку кожного учня, його соціалізації в сучасному суспільстві.

Завдання роботи: продовження роботи по встановленню між членами колективу доброзичливих відносин; з допомогою колективних творчих справ формувати уявлення дітей про можливі способи самостійного розвитку; організувати різноманітну особистісну, творчу, суспільно значиму діяльність у школі, колективі; розвинути навички роботи в команді; виявляти і розвивати творчі здатності кожної дитини.

Педагог забезпечує зв\'язок сім\'ї та освітнього закладу. Саме класний керівник встановлює контакти з батьками своїх вихованців, надає їм необхідну допомогу і підтримку, проводить бесіди, батьківські збори.

Циклограма педагога

Кожен день передбачається проведення роботи з учнями, замовленнями, що спізнюються на навчальні заняття, обов\'язкове з\'ясування причини впізнання (пропуску уроків).

Класний керівник відповідає за організацію харчування, чергування в кабінеті.

Щотижня здійснюється перевірка успішності школярів, передбачається розробка тематичних бесід (позаурочних занять і заходів), зустрічі зі шкільним фельдшером, робота з класним активом.

Щомісяця планується відвідування уроків у ввіреному класному колективі, консультації з дитячим психологом (за необхідності), бесіди з батьками школярів, що потрапили в конфліктні ситуації.

Один раз за навчальну чверть планується підведення підсумків виховної та навчальної роботи, проведення класних вечорів.

В план роботи класного керівника входить організація творчих заходів: спортивних свят, тематичних вечорів. Для розвитку комунікативної культури, формування позитивного ставлення до здорового способу життя наприкінці навчального року планується організація та проведення туристичного походу (спільно з батьками учнів). Автор: dgyzi 4 Серпня, 2018Категория: Новости